ห้องสมุด กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายการวารสารใหม่ในช่วง วัน

พบ 4 ฉบับ

ลำดับหน้าปกชื่อเรื่อง ฉบับวันที่ได้รับสถานะFulltextรายชื่อบทความ
         1 NATIONAL GEOGRAPHICฉบับที่ 242 เดือน กันยายน 256417/09/2564
ยืมได้หลัง 24/09/2564
CHECK SHELVES -
         2 การเงินธนาคารปีที่ 2 ฉบับที่ 473 เดือน กันยายน 256414/09/2564
ยืมได้หลัง 21/09/2564
CHECK SHELVES -
         3 สมุนไพรไทย(สมุนไพรธรรมชาติ)ปีที่ ฉบับที่ 92 วันที่ 23 เดือน สิงหาคม 256423/08/2564
ยืมได้หลัง 30/08/2564
CHECK SHELVES -
         4 สารคดีปีที่ ฉบับที่ 438 วันที่ 14 เดือน กันยายน 256414/09/2564
ยืมได้หลัง 21/09/2564
CHECK SHELVES -