ห้องสมุด กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายการวารสารใหม่ในช่วง วัน

พบ 5 ฉบับ

ลำดับหน้าปกชื่อเรื่อง ฉบับวันที่ได้รับสถานะFulltextรายชื่อบทความ
         1 NATIONAL GEOGRAPHICฉบับที่ 240 เดือน กรกฎาคม 256402/08/2564
ยืมได้หลัง 09/08/2564
CHECK SHELVES -
         2 การเงินธนาคารปีที่ 2 ฉบับที่ 471 เดือน กรกฎาคม 256402/08/2564
ยืมได้หลัง 09/08/2564
CHECK SHELVES -
         3 สมุนไพรรักษาโรคปีที่ ฉบับที่ 109 วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 256402/08/2564
ยืมได้หลัง 09/08/2564
CHECK SHELVES -
         4 สมุนไพรรักษาโรคปีที่ ฉบับที่ 110 วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม 256402/08/2564
ยืมได้หลัง 09/08/2564
CHECK SHELVES -
         5 สารคดีปีที่ ฉบับที่ 436 วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม 256402/08/2564
ยืมได้หลัง 09/08/2564
CHECK SHELVES -