ห้องสมุด กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายการวารสารใหม่ในช่วง วัน

พบ 29 ฉบับ

ลำดับหน้าปกชื่อเรื่อง ฉบับวันที่ได้รับสถานะFulltextรายชื่อบทความ
         1 a dayปีที่ 1 ฉบับที่ 238 วันที่ 1 เดือน มิถุนายน 256308/06/2563
ยืมได้หลัง 15/06/2563
CHECK SHELVES -
         2 HELLOปีที่ 15 ฉบับที่ 5 เดือน มิถุนายน 256309/06/2563
ยืมได้หลัง 16/06/2563
CHECK SHELVES -
         3 NATIONAL GEOGRAPHICฉบับที่ 227 เดือน มิถุนายน 256308/06/2563
ยืมได้หลัง 15/06/2563
CHECK SHELVES -
         4 การเงินธนาคารฉบับที่ 458 เดือน มิถุนายน 256316/06/2563
ยืมได้หลัง 23/06/2563
CHECK SHELVES -
         5 ธรรมลีลา ชีวิตดี สุขภาพดีปีที่ 20 ฉบับที่ 234 เดือน มิถุนายน 256308/06/2563
ยืมได้หลัง 15/06/2563
CHECK SHELVES -
         6 บ้านและสวนปีที่ 45 ฉบับที่ 526 เดือน มิถุนายน 256316/06/2563
ยืมได้หลัง 23/06/2563
CHECK SHELVES -
         7 มติชนสุดสัปดาห์ปีที่ 40 ฉบับ 2081 วันที่ 3-9 เดือน กรกฎาคม 256303/07/2563
ยืมได้หลัง 10/07/2563
CHECK SHELVES -
         8 มติชนสุดสัปดาห์ปีที่ 40 ฉบับ 2080 วันที่ 26-2 เดือน มิถุนายน 256329/06/2563
ยืมได้หลัง 06/07/2563
CHECK SHELVES -
         9 มติชนสุดสัปดาห์ปีที่ 40 ฉบับ 2079 วันที่ 19-25 เดือน มิถุนายน 256322/06/2563
ยืมได้หลัง 29/06/2563
CHECK SHELVES -
         10 มติชนสุดสัปดาห์ปีที่ 40 ฉบับ 2078 วันที่ 12-18 เดือน มิถุนายน 256315/06/2563
ยืมได้หลัง 22/06/2563
CHECK SHELVES -
         11 มติชนสุดสัปดาห์ปีที่ 40 ฉบับ 2077 วันที่ 5-11 เดือน มิถุนายน 256308/06/2563
ยืมได้หลัง 15/06/2563
CHECK SHELVES -
         12 ย้อนรอยกรรมปีที่ 24 ฉบับที่ 556 วันที่ 22-7 เดือน กรกฎาคม 256317/06/2563
ยืมได้หลัง 24/06/2563
CHECK SHELVES -
         13 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 256317/06/2563
ยืมได้หลัง 24/06/2563
CHECK SHELVES -
         14 ศิลปวัฒนธรรมปีที่ 42 ฉบับที่ 8 เดือน มิถุนายน 256310/06/2563
ยืมได้หลัง 17/06/2563
CHECK SHELVES -
         15 สมุนไพรแก้โรคฉบับที่ 95 เดือน พฤษภาคม 256316/06/2563
ยืมได้หลัง 23/06/2563
CHECK SHELVES -
         16 สมุนไพรแก้โรคฉบับที่ 96 เดือน มิถุนายน 256316/06/2563
ยืมได้หลัง 23/06/2563
CHECK SHELVES -
         17 สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ปีที่ 67 ฉบับที่ 42 วันที่ 4-10 เดือน กรกฎาคม 256303/07/2563
ยืมได้หลัง 10/07/2563
CHECK SHELVES -
         18 สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ปีที่ 67 ฉบับที่ 41 วันที่ 27 เดือน มิถุนายน 256329/06/2563
ยืมได้หลัง 06/07/2563
CHECK SHELVES -
         19 สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ปีที่ 67 ฉบับที่ 40 วันที่ 20 เดือน มิถุนายน 256322/06/2563
ยืมได้หลัง 29/06/2563
CHECK SHELVES -
         20 สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ปีที่ 68 ฉบับที่ 39 วันที่ 13 เดือน มิถุนายน 256315/06/2563
ยืมได้หลัง 22/06/2563
CHECK SHELVES -
         21 สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ปีที่ 68 ฉบับที่ 38 วันที่ 6 เดือน มิถุนายน 256308/06/2563
ยืมได้หลัง 15/06/2563
CHECK SHELVES -
         22 สรรพากรสาส์นปีที่ 67 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 256317/06/2563
ยืมได้หลัง 24/06/2563
CHECK SHELVES -
         23 สรรพากรสาส์นปีที่ 67 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 256317/06/2563
ยืมได้หลัง 24/06/2563
CHECK SHELVES -
         24 สรรพากรสาส์นปีที่ 67 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 256317/06/2563
ยืมได้หลัง 24/06/2563
CHECK SHELVES -
         25 สารคดีปีที่ 36 ฉบับที่ 422 เดือน พฤษภาคม 256316/06/2563
ยืมได้หลัง 23/06/2563
CHECK SHELVES -
         26 สารคดีปีที่ 36 ฉบับที่ 421 เดือน เมษายน 256316/06/2563
ยืมได้หลัง 23/06/2563
CHECK SHELVES -
         27 สารคดีปีที่ 36 ฉบับที่ 423 เดือน มิถุนายน 256316/06/2563
ยืมได้หลัง 23/06/2563
CHECK SHELVES -
         28 หมอชาวบ้านปีที่ 42 ฉบับที่ 495 เดือน กรกฎาคม 256303/07/2563
ยืมได้หลัง 10/07/2563
CHECK SHELVES -
         29 อนุสาร อสท.ปีที่ 61 ฉบับที่ 11 เดือน มิถุนายน 256316/06/2563
ยืมได้หลัง 23/06/2563
CHECK SHELVES -