ห้องสมุด กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายการวารสารใหม่ในช่วง วัน

พบ 18 ฉบับ

ลำดับหน้าปกชื่อเรื่อง ฉบับวันที่ได้รับสถานะFulltextรายชื่อบทความ
         1 a dayปีที่ 1 ฉบับที่ 239 วันที่1 เดือน กรกฎาคม 256316/07/2563
ยืมได้หลัง 23/07/2563
CHECK SHELVES -
         2 NATIONAL GEOGRAPHICฉบับที่ 229 เดือน สิงหาคม 256310/08/2563
ยืมได้หลัง 17/08/2563
CHECK SHELVES -
         3 บ้านและสวนปีที่ 45 ฉบับที่ 528 เดือน สิงหาคม 256310/08/2563
ยืมได้หลัง 17/08/2563
CHECK SHELVES -
         4 มติชนสุดสัปดาห์ปีที่ 41 ฉบับ 2085 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 256331/07/2563
ยืมได้หลัง 07/08/2563
CHECK SHELVES -
         5 มติชนสุดสัปดาห์ปีที่ 41 ฉบับ 2084 วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม 256324/07/2563
ยืมได้หลัง 31/07/2563
CHECK SHELVES -
         6 มติชนสุดสัปดาห์ปีที่ 40 ฉบับ 2083 วันที่ 17-23 เดือน กรกฎาคม 256320/07/2563
ยืมได้หลัง 27/07/2563
CHECK SHELVES -
         7 มติชนสุดสัปดาห์ปีที่ 40 ฉบับ 2082 วันที่ 10-16 เดือน กรกฎาคม 256313/07/2563
ยืมได้หลัง 20/07/2563
CHECK SHELVES -
         8 ย้อนรอยกรรมปีที่ 24 ฉบับที่ 562 วันที่ 22-7 เดือน สิงหาคม 256316/07/2563
ยืมได้หลัง 23/07/2563
CHECK SHELVES -
         9 ศิลปวัฒนธรรมปีที่ 42 ฉบับที่ 10 เดือน สิงหาคม 256306/08/2563
ยืมได้หลัง 13/08/2563
CHECK SHELVES -
         10 สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ปีที่ 68 ฉบับที่ 47 วันที่ 8 เดือน สิงหาคม 256307/08/2563
ยืมได้หลัง 14/08/2563
CHECK SHELVES -
         11 สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ปีที่ 68 ฉบับที่ 46 วันที่ 1 เดือน สิงหาคม 256331/07/2563
ยืมได้หลัง 07/08/2563
CHECK SHELVES -
         12 สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ปีที่ 67 ฉบับที่ 45 วันที่ 25-29 เดือน กรกฎาคม 256324/07/2563
ยืมได้หลัง 31/07/2563
CHECK SHELVES -
         13 สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ปีที่ 67 ฉบับที่ 43 วันที่ 18-24 เดือน กรกฎาคม 256320/07/2563
ยืมได้หลัง 27/07/2563
CHECK SHELVES -
         14 สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ปีที่ 67 ฉบับที่ 43 วันที่ 11-17 เดือน กรกฎาคม 256313/07/2563
ยืมได้หลัง 20/07/2563
CHECK SHELVES -
         15 สารคดีปีที่ 36 ฉบับที่ 424 เดือน กรกฎาคม 256313/07/2563
ยืมได้หลัง 20/07/2563
CHECK SHELVES -
         16 หมอชาวบ้านปีที่ 42 ฉบับที่ 496 เดือน สิงหาคม 256305/08/2563
ยืมได้หลัง 12/08/2563
CHECK SHELVES -
         17 อนุสาร อสท.ปีที่ 61 ฉบับที่ 12 เดือน กรกฎาคม 256313/07/2563
ยืมได้หลัง 20/07/2563
CHECK SHELVES -
         18 เกษตรหมุนเวียนฉบับที่ 24 เดือน สิงหาคม 256310/08/2563
ยืมได้หลัง 17/08/2563
CHECK SHELVES -