ห้องสมุด กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายการใหม่ในช่วง      วัน
พบรายการใหม่ 8 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 8


Book
ชื่อเรื่องกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้แต่งปราณสุดา ผสมทรัพย์
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าน จำกัด
ผู้แต่งมัลลิกา คงนวล
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการดำเนิน
ผู้แต่งนัทธมน ทีน้ำคำ
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการเรื่องร้องเรียน กรณี นำเสนอเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แต่งนัทธมน ทีน้ำคำ
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์
ผู้แต่งสรินนา อ้นบุตร
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ผู้แต่งสรินนา อ้นบุตร
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการเข้าช่วยเหลือประกันตัวเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้แต่งทนา ต้องโพนทอง
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องรับแก้ต่างคดีปกครองหมายเลขดำที่ 37/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 96/2563 (คดีปกครองอุดรธานี)
ผู้แต่งทนา ต้องโพนทอง
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote


  หน้าที่ /1