ห้องสมุด กรมส่งเสริมสหกรณ์
New journal received within Days

8 Volumn

Order by...CoverTitle Volumn ReceivedStatusFulltextList of articles
         1 NATIONAL GEOGRAPHICฉบับที่ 239 เดือน มิถุนายน 256408/06/2564
Can lent after 15/06/2564
CHECK SHELVES -
         2 NATIONAL GEOGRAPHICฉบับที่ 237 เดือน เมษายน 256424/05/2564
Can lent after 31/05/2564
CHECK SHELVES -
         3 NATIONAL GEOGRAPHICฉบับที่ 238 เดือน พฤษภาคม 256424/05/2564
Can lent after 31/05/2564
CHECK SHELVES -
         4 การเงินธนาคารปีที่ 2 ฉบับที่ 469 เดือน พฤษภาคม 256424/05/2564
Can lent after 31/05/2564
CHECK SHELVES -
         5 มติชนรายสัปดาห์ปีที่ 41 ฉบับที่ 2128วันที่ 28 พฤษภาคม 256431/05/2564
Can lent after 07/06/2564
CHECK SHELVES -
         6 ศิลปวัฒนธรรมปีที่ 43 ฉบับที่ 7 เดือน พฤษภาคม 256424/05/2564
Can lent after 31/05/2564
CHECK SHELVES -
         7 สมุนไพรรักษาโรคปีที่ ฉบับที่ 108 วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 256431/05/2564
Can lent after 07/06/2564
CHECK SHELVES -
         8 สารคดีปีที่ ฉบับที่ 435 วันที่ 14 เดือน มิถุนายน 256414/06/2564
Can lent after 21/06/2564
CHECK SHELVES -